Directors DIRECTOR FILMOGRAPHY - The Films of YUEN CHOR

Discussion in 'Movies' started by Jim_K, Jul 31, 2011.

 1. Jim_K

  Jim_K Executive Producer

  Joined:
  Apr 7, 2000
  Messages:
  10,090
  Likes Received:
  2
  Trophy Points:
  0
  DIRECTOR FILMOGRAPHY - The Films of YUEN CHOR

  YUEN CHOR


  The Buddhist Spell (1993)

  ... aka "Pu ti you gui" - Taiwan (original title)

  Li Xiangjun (1990)

  Xue zai feng shang (1990)

  Xiao tou a xing (1990)

  Daai jeung foo yat gei (1988)

  ... aka "The Diary of a Big Man" - Hong Kong (English title)

  Liang xiao hua nong yue (1987)

  ... aka "That Enchanting Night" - Hong Kong (English title)

  Ou ran (1986)

  ... aka "Last Song in Paris" - Hong Kong (English title)

  Tai cheung lo dau (1985)

  ... aka "Let's Have a Baby" - Hong Kong (English title)

  Hua xin hong xing (1985)

  ... aka "Fascinating Affairs" - Hong Kong (English title)

  Ai nu xin zhuan (1984)

  ... aka "Lust for Love of a Chinese Courtesan" - Hong Kong (English title)

  Moh din tiu lung (1984)

  ... aka "Hidden Power of Dragon Sabre" - Hong Kong (English title)

  Ri jie (1983)

  ... aka "Descendant of the Sun" - Hong Kong (English title)

  Shen Sheng Yi (1983)

  ... aka "The Roving Swordsman" - , Hong Kong (English title)

  Feng kuang ba san (1983)

  ... aka "Mad Mad 83" - Hong Kong (English title)

  The Enchantress (1983)

  ... aka "Yao hun" - Hong Kong (original title)

  Perils of the Sentimental Swordsman (1982)

  ... aka "Chu Liu Xiang zhi you ling shan zhuang" - Hong Kong (original title)

  The Spirit of the Sword (1982)

  ... aka "Huan hua xi jian" - Hong Kong (original title)

  Iron Chain Fighter (1981)

  ... aka "Cha chi nan fei" - Hong Kong (original title)

  ... aka "The Convict Killer" - Hong Kong (English title)

  ... aka "Iron Chain Assassin" - USA (dubbed version)

  Mo jian xia qing (1981)

  ... aka "Return of the Sentimental Swordsman" - Hong Kong (English title)

  Hei xi yi (1981)

  ... aka "Black Lizard" - Hong Kong (English title)

  Duel of the Century (1981)

  ... aka "Liu Xiao Feng zhi jue zhan qian hou" - Hong Kong (original title)

  Shu Jian en chou lu (1981)

  ... aka "The Emperor and His Brother" - Hong Kong (English title)

  Heroes Shed No Tears (1980)

  ... aka "Ying xiong wu lei" - Hong Kong (original title)

  Die xian (1980)

  ... aka "Ghosts Walk In" - Canada (English title) (second part title)

  ... aka "Haunted Tales" - International (English title) (original subtitled version)

  ... aka "The Other World" - Hong Kong (English title) (second part title)

  ... aka "The Prize Winner" - Hong Kong (English title) (first part title)

  Bat Without Wings (1980)

  ... aka "Wu yi bian fu" - Hong Kong (original title)

  The Forbidden Past (1979)

  ... aka "Xiao lou can meng" - Hong Kong (original title)

  Jue dai shuang jiao (1979)

  ... aka "The Proud Twins" - Hong Kong (English title)

  Kong que wang chao (1979)

  ... aka "Murder Plot" - Hong Kong (English title)

  Full Moon Scimitar (1979)

  ... aka "Yuan yue wan dao" - Hong Kong (original title)

  Yi tian tu long ji da jie ju (1978)

  ... aka "Heaven Sword & Dragon Sabre Part II" - Hong Kong (English title)

  Chivalrous Killer (1978)

  ... aka "Yi tian tu long ji" - Hong Kong (original title)

  ... aka "Heaven Sword & Dragon Sabre" - Hong Kong (English title)

  Swordsman and Enchantress (1978)

  ... aka "Xiao shi yi lang" - Hong Kong (original title)

  Bat Island Aventures (1978)

  ... aka "Bian fu chuan qi" - Hong Kong (original title)

  ... aka "Legend of the Bat" - Hong Kong (English title)

  Clan of Amazons (1978)

  ... aka "Xiu hua da dao" - Hong Kong (original title)

  ... aka "The Embroidered Flower Thief" - Hong Kong (English title) (literal title)

  Pursuit of Vengeance (1977)

  ... aka "Ming yue dao xue ye jian chou" - Hong Kong (original title)

  To ching chien ko wu ching chien (1977)

  ... aka "The Sentimental Swordsman" - Hong Kong (English title)

  Death Duel (1977)

  ... aka "San shao ye de jian" - Hong Kong (original title)

  Jade Tiger (1977)

  ... aka "Pai yu lao hu" - Hong Kong (original title)

  Clans of Intrigue (1977)

  ... aka "Chu Liu Xiang" - Hong Kong (original title)

  The Web of Death (1976)

  ... aka "Wu du tian luo" - Hong Kong (original title)

  The Magic Blade (1976)

  ... aka "Tien ya ming yue dao" - Hong Kong (original title)

  Ci lang zhou (1976)

  ... aka "Farewell to a Warrior" - Hong Kong (English title)

  Killer Clans (1976)

  ... aka "Liu xing hu die jian" - Hong Kong (original title)

  Xin ti xiao yin yuan (1975)

  ... aka "Lover's Destiny" - Hong Kong (English title)

  Da jie an (1975)

  ... aka "The Big Holdup" - Hong Kong (English title)

  Sorrow of the Gentry (1974)

  ... aka "Zhu men yuan" - Hong Kong (original title)

  Heung gong chat sup sam (1974)

  ... aka "Hong Kong 73" - Hong Kong (English title)

  Wu yi (1974)

  ... aka "Sex, Love, and Hate" - Hong Kong (English title)

  Ya yu xia yang (1973)

  ... aka "Haze in the Sunset" - Hong Kong (English title)

  Chat sup yee ga fong hak (1973)

  ... aka "The House of 72 Tenants" - Hong Kong (English title)

  Tu fei (1973)

  ... aka "The Villains" - Hong Kong (English title)

  The Bastard (1973)

  ... aka "Xiao za zhong" - Hong Kong (original title)

  Sacred Knives of Vengeance (1972)

  ... aka "Da sha shou" - Hong Kong (original title)

  ... aka "The Killer" - Hong Kong (English title)

  Intimate Confessions of a Chinese Courtesan (1972)

  ... aka "Ai nu" - Hong Kong (original title)

  The Lizard (1972)

  ... aka "Bi hu" - Hong Kong (original title)

  Huo bing (1971)

  ... aka "Duel for Gold" - International (English title) (original subtitled version)

  Yi jian gou han (1971)

  ... aka "The Ghost's Revenge" - Hong Kong (English title)

  Yuan ye you long (1971)

  Long mu xiang (1970)

  ... aka "Cold Blade" - Hong Kong (English title)

  Yu lou chun meng (1970)

  Wo bu yao li hun (1970)

  ... aka "I Don't Want to Divorce" - Hong Kong (English title)

  Lu yin ji qing sha an (1970)

  Huo niao di yi hao (1970)

  ... aka "Violet Clove and Firebird" - Hong Kong (English title)

  Lang zi (1969)

  Cong ming tai tai ben zhang fu (1969)

  ... aka "Wise Wives and Foolish Husbands" - Hong Kong (English title)

  Leng nuan qing chun (1969)

  ... aka "The Joys and Sorrows of Youth" - Hong Kong (English title)

  Dong lian (1968)

  Yu nu chi qing (1968)

  Zise Fengyu Ye (1968)

  ... aka "Purple Night" - Hong Kong (English title)

  Yu nu tian ding (1968)

  Qing chun lian ge (1968)

  ... aka "Rhapsody" - Hong Kong (English title)

  Jiao qi (1967)

  ... aka "My Darling Wife" - Hong Kong (English title)

  Zuan shi da jie an (1967)

  Si wang tong hang zheng (1967)

  Gong hua xia dao (1967)

  Lan se ye zong hui (1967)

  Yu nu shen tou (1967)

  ... aka "Maiden Thief" - Hong Kong (English title)

  Tie dan en chou (1967)

  Shao nu qing (1967)

  Shen mi de xue an (1966)

  ... aka "A Fatal Adventure" - Hong Kong (English title)

  Wen jun neng you ji dou chou (1966)

  Qin qing shen si hai (1966)

  Xiao kang zhi jia (1966)

  ... aka "Little Foursome Family" - Hong Kong (English title)

  Wo ai zi luo lan (1966)

  Zei mei ren (1966)

  ... aka "The Thief with Baby Face" - Hong Kong (English title)

  Hei mei gui yu hei mei gui (1966)

  Yi chan yi bai wan (1966)

  Can hua lei (1966)

  Qing hai mang mang (1965)

  Qing tian jie (1965)

  Hei mei gui (1965)

  Qing hai jin zhi (1965)

  Chun yuan (1965)

  Chun can hua wei luo (1965)

  Yuan lai wo fu qing (1965)

  Zhang fu de mi mi (1965)

  Mi yue (1965)

  Zui ren xia ji (1965)

  Zhui ren (1965)

  ... aka "The Sinner" - Hong Kong (English title)

  Hua shen qing ren (1965)

  Xiang si hu pan (1965)

  Feng fu (1964)

  Da zhang fu ri ji xia ji (1964)

  Hun duan nai he tian (1964)

  Hu tu tai tai (1964)

  Qing hai you lan (1964)

  Si wang jiao zhi ye (1964)

  Da zhang fu ri ji (1964)

  Gao chu bu sheng han (1964)

  Zuo ye meng hun zhong (1963)

  Han lei de mei gui (1963)

  Qing zhi suo zhong (1963)

  Qing ming shi jie (1962)

  ... aka "A Time for Mourning" - Hong Kong (English title)

  Nie hai yi hen xia ji (1962)

  Huan nan zhen qing (1962)

  ... aka "True Love" - Hong Kong (English title)

  Nie hai yi hen (1962)

  Ye ban you ling (1961)

  Qing tian wei lao (1961)

  Qiu feng can ye (1960)

  Ke lian tian xia fu mu xin (1960)

  Feng yu you lan (1959)

  ... aka "Orchid in the Storm" - Hong Kong (English title)

  Hu pan cao (1959)

  ... aka "Grass by the Lake" - Hong Kong (English title)

  Murder on the Beach (1957)

  ... aka "999 Hai tan ming an" - Hong Kong (original title)

  Ye lin ye (1957)

  ... aka "The Whispering Palms" - Hong Kong (English title)

  Xue ran xiang si gu (1957)

  ... aka "Bloodshed in the Valley of Love" - Hong Kong (English title)
   
 2. Jim_K

  Jim_K Executive Producer

  Joined:
  Apr 7, 2000
  Messages:
  10,090
  Likes Received:
  2
  Trophy Points:
  0
  Ratings out of [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]


  YUEN CHOR (1934 - )


  The Buddhist Spell (1993)

  Li Xiangjun (1990)

  Xue zai feng shang (1990)

  Xiao tou a xing (1990)

  The Diary of a Big Man (1988)

  That Enchanting Night (1987)

  Last Song in Paris (1986)

  Let's Have a Baby (1985)

  Fascinating Affairs (1985)

  Lust for Love of a Chinese Courtesan (1984)

  Hidden Power of Dragon Sabre (1983)

  Descendant of the Sun (1983) [​IMG] [​IMG]

  The Roving Swordsman (1983)

  Mad Mad 83 (1983)

  The Enchantress (1983)

  Perils of the Sentimental Swordsman (1982) [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  The Spirit of the Sword (1982)

  The Convict Killer (1981) [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  Return of the Sentimental Swordsman (1981) [​IMG] [​IMG]

  Black Lizard (1981)

  Duel of the Century (1981) [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  The Emperor and His Brother (1981) [​IMG] [​IMG]

  Heroes Shed No Tears (1980) [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  Haunted Tales (1980)

  Bat Without Wings (1980) [​IMG] [​IMG]

  The Forbidden Past (1979)

  The Proud Twins (1979)

  Murder Plot (1979)

  Full Moon Scimitar (1979) [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  Heaven Sword & Dragon Sabre Part II (1978)

  Chivalrous Killer (1978) [​IMG] [​IMG]

  Swordsman and Enchantress (1978) [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  Legend of the Bat (1978) [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  Clan of Amazons (1978) [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  Pursuit of Vengeance (1977)

  The Sentimental Swordsman (1977) [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  Death Duel (1977) [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  Jade Tiger (1977) [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  Clans of Intrigue (1977) [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  The Web of Death (1976) [​IMG] [​IMG]

  The Magic Blade (1976) [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  Farewell to a Warrior (1976)

  Killer Clans (1976) [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  Lover's Destiny (1975)

  The Big Holdup (1975)

  Sorrow of the Gentry (1974)

  Hong Kong 73 (1974)

  Sex, Love, and Hate (1974)

  Haze in the Sunset (1973)

  The House of 72 Tenants (1973) [​IMG] [​IMG]

  The Villains (1973)

  The Bastard (1973) [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  Sacred Knives of Vengeance (1972)

  Intimate Confessions of a Chinese Courtesan (1972) [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  The Lizard (1972) [​IMG] [​IMG]

  Duel for Gold (1971)

  The Ghost's Revenge (1971)

  Yuan ye you long (1971)

  Cold Blade (1970)

  Yu lou chun meng (1970)

  Wo bu yao li hun (1970)

  Lu yin ji qing sha an (1970)

  Huo niao di yi hao (1970)

  Lang zi (1969)

  Cong ming tai tai ben zhang fu (1969)

  Leng nuan qing chun (1969)

  Dong lian (1968)

  Yu nu chi qing (1968)

  Zise Fengyu Ye (1968)

  Yu nu tian ding (1968)

  Qing chun lian ge (1968)

  Jiao qi (1967)

  Zuan shi da jie an (1967)

  Si wang tong hang zheng (1967)

  Gong hua xia dao (1967)

  Lan se ye zong hui (1967)

  Yu nu shen tou (1967)

  Tie dan en chou (1967)

  Shao nu qing (1967)

  Shen mi de xue an (1966)

  Wen jun neng you ji dou chou (1966)

  Qin qing shen si hai (1966)

  Xiao kang zhi jia (1966)

  Wo ai zi luo lan (1966)

  Zei mei ren (1966)

  Hei mei gui yu hei mei gui (1966)

  Yi chan yi bai wan (1966)

  Can hua lei (1966)

  Qing hai mang mang (1965)

  Qing tian jie (1965)

  Hei mei gui (1965)

  Qing hai jin zhi (1965)

  Chun yuan (1965)

  Chun can hua wei luo (1965)

  Yuan lai wo fu qing (1965)

  Zhang fu de mi mi (1965)

  Mi yue (1965)

  Zui ren xia ji (1965)

  Zhui ren (1965)

  Hua shen qing ren (1965)

  Xiang si hu pan (1965)

  Feng fu (1964)

  Da zhang fu ri ji xia ji (1964)

  Hun duan nai he tian (1964)

  Hu tu tai tai (1964)

  Qing hai you lan (1964)

  Si wang jiao zhi ye (1964)

  Da zhang fu ri ji (1964)

  Gao chu bu sheng han (1964)

  Zuo ye meng hun zhong (1963)

  Han lei de mei gui (1963)

  Qing zhi suo zhong (1963)

  Qing ming shi jie (1962)

  Nie hai yi hen xia ji (1962)

  Huan nan zhen qing (1962)

  Nie hai yi hen (1962)

  Ye ban you ling (1961)

  Qing tian wei lao (1961)

  Qiu feng can ye (1960)

  Ke lian tian xia fu mu xin (1960)

  Feng yu you lan (1959)

  Hu pan cao (1959)

  Murder on the Beach (1957)

  Ye lin ye (1957)

  Xue ran xiang si gu (1957)
   

Share This Page