Directors DIRECTOR FILMOGRAPHY - The Films of TOKUZO TANAKA

Jim_K

Senior HTF Member
Joined
Apr 7, 2000
Messages
10,090
DIRECTOR FILMOGRAPHY - The Films of TOKUZO TANAKA

Rank ‘em, rate ‘em, review ‘em or whatever.

[SIZE= 16px]TOKUZO TANAKA[/SIZE]


[SIZE= 12px]Lone Wolf with Child: Assassin on the Road to Hell (1989) (TV)
Tobira wa hirakareta (1975)
Hiroku kaibyoden (1969)
... aka The Haunted Castle (International: English title)
Hiroku onnadera (1969)
... aka Secrets of a Woman's Temple (USA)
Sasabue Omon (1969)
... aka Girl with Bamboo Leaves (USA)
Kaidan yukionna (1968)
... aka Ghost Story of the Snow Witch
... aka Kaidan yukijoro
... aka Snow Ghost (USA: promotional title)
... aka The Snow Woman (USA)
... aka Yukionna
Nemuri Kyoshiro 10: Onna jigoku (1968)
... aka A Ronin Called Nemuri
... aka Sleepy Eyes of Death: Hell Is a Woman
Heitai yakuza godatsu (1968)
Heitai yakuza nagurikomi (1967)
... aka Hoodlum Soldier on the Attack (International: English title)
Rikugun Nakano gakko: Ryu-sango shirei (1967)
... aka Army Nakano School: Dragon #3 Directive (Japan: informal literal English title)
Heitai yakuza ore ni makasero (1967)
Hikisakareta seiso (1967)
Daisatsujin orochi (1966)
Zatoichi no uta ga kikoeru (1966)
... aka The Blind Swordsman's Vengeance
... aka Zatoichi #13: Zatoichi's Vengeance (USA: DVD title)
... aka Zatoichi's Vengeance
Akumyo zakura (1966)
Heitai yakuza daidasso (1966)
Shin heitai yakuza (1966)
... aka Hoodlum Soldier Deserts Again (International: English title)
Akumyo muteki (1965)
Akumyo nobori (1965)
Akai shuriken (1965)
... aka Red Shuriken (Japan: literal English title)
Zoku heitai yakuza (1965)
... aka Hoodlum Soldier and the C.O. (International: English title)
Kojiki taisho (1964)
Suruga yûkyôden (1964)
Shinobi no mono: Kirigakure Saizo (1964)
... aka Ninja 4 (USA: video title)
Yadonashi inu (1964)
Akumyo ichiban (1963)
Nemuri Kyoshiro 1: Sappocho (1963)
... aka Enter Kyoshiro, the Swordsman
... aka Sleepy Eyes of Death: The Chinese Jade
Zatoichi kyojo tabi (1963)
... aka Masseur Ichi, the Fugitive
... aka Zatoichi, Crazy Journey
Teuchi (1963)
Shin Zatoichi monogatari (1963)
... aka Masseur Ichi Enters Again
... aka New Tale of Zatoichi (USA)
... aka Zatoichi Enters Again
... aka Zatoichi: The Blind Swordsman's Return (USA: video title)
Daisan no akumyo (1963)
Zoku shin akumyo (1962)
... aka New Bad Reputation Continues (International: English title)
Kujira gami (1962)
... aka Killer Whale
... aka The Whale God
Zoku akumyo (1961)
... aka Tough Guy, Part 2 (literal English title)
Akumyô (1961)
... aka Akumei
... aka Bad Name
... aka Tough Guy (USA)
Hanakurabe tanuki dochu (1961)
Koina no Ginpei (1961)
Kizu senryo (1960)
Ooe-yama Shuten-dôji (1960)
... aka The Ogre of Mount Oe (USA)
Ojo-kichiza (1959)
Nuregami sandogasa (1959)[/SIZE]
 

Jim_K

Senior HTF Member
Joined
Apr 7, 2000
Messages
10,090
Ratings out of


[SIZE= 14px]TOKUZO TANAKA (1925 - 2007)[/SIZE]


Lone Wolf with Child: Assassin on the Road to Hell (1989)
Tobira wa hirakareta (1975)
The Haunted Castle (1969)
Secrets of a Woman's Temple (1969)
Girl with Bamboo Leaves (1969)
The Snow Woman (1968)

Sleepy Eyes of Death: Hell Is a Woman (1968)

Heitai yakuza godatsu (1968)
Hoodlum Soldier on the Attack (1967)
Army Nakano School: Dragon #3 Directive (1967)
Heitai yakuza ore ni makasero (1967)
Hikisakareta seiso (1967)
The Betrayal (1966)

Zatoichi's Vengeance (1966)

Akumyo zakura (1966)
Heitai yakuza daidasso (1966)
Hoodlum Soldier Deserts Again (1966)
Akumyo muteki (1965)
Akumyo nobori (1965)
Red Shuriken (1965)
Hoodlum Soldier and the C.O. (1965)
Kojiki taisho (1964)
Suruga yûkyôden (1964)
Shinobi No Mono 4: Siege (1964)

Yadonashi inu (1964)
Akumyo ichiban (1963)
Sleepy Eyes of Death: The Chinese Jade (1963)

Masseur Ichi, the Fugitive (1963)

Teuchi (1963)
New Tale of Zatoichi (1963)

Daisan no akumyo (1963)
New Bad Reputation Continues (1962)
Killer Whale (1962)
Tough Guy, Part 2 (1961)
Tough Guy (1961)
Hanakurabe tanuki dochu (1961)
Koina no Ginpei (1961)
Kizu senryo (1960)
The Ogre of Mount Oe (1960)
Ojo-kichiza (1959)
Nuregami sandogasa (1959)
 

Bill McA

Senior HTF Member
Joined
Oct 18, 2000
Messages
5,969
Ratings from
toLone Wolf with Child: Assassin on the Road to Hell (1989) (TV)
Tobira wa hirakareta (1975)
The Haunted Castle (1969)
Secrets of a Woman's Temple (1969)
Girl with Bamboo Leaves (1969)
The Snow Woman (1968)
Sleepy Eyes of Death: Hell Is a Woman (1968)
Heitai yakuza godatsu (1968)
Hoodlum Soldier on the Attack (1967)
Army Nakano School: Dragon #3 Directive (1967)
Heitai yakuza ore ni makasero (1967)
Hikisakareta seiso (1967)
Daisatsujin orochi (1966)
Zatoichi's Vengeance (1966) (Own the DVD, haven't watched it yet)
Akumyo zakura (1966)
Heitai yakuza daidasso (1966)
Hoodlum Soldier Deserts Again (1966)
Akumyo muteki (1965)
Akumyo nobori (1965)
Red Shuriken (1965)
Hoodlum Soldier and the C.O. (1965)
Kojiki taisho (1964)
Suruga yûkyôden (1964)
Shinobi no mono: Kirigakure Saizo (1964)
Yadonashi inu (1964)
Akumyo ichiban (1963)
Sleepy Eyes of Death: The Chinese Jade (1963)
Zatoichi, the Fugitive (1963) (Own the DVD, haven't watched it yet)
Teuchi (1963)
New Tale of Zatoichi (1963) (Own the DVD, haven't watched it yet)
Daisan no akumyo (1963)
New Bad Reputation Continues (1962)
Killer Whale (1962)
Tough Guy, Part 2 (1961)
Tough Guy (1961)
Hanakurabe tanuki dochu (1961)
Koina no Ginpei (1961)
Kizu senryo (1960)
The Ogre of Mount Oe (1960)
Ojo-kichiza (1959)
Nuregami sandogasa (1959)

Seen 0
Own 3
 

Forum Sponsors

Forum statistics

Threads
345,134
Messages
4,731,730
Members
141,391
Latest member
smwe16