Directors DIRECTOR FILMOGRAPHY - The Films of KAZUO IKEHIRO

Jim_K

Senior HTF Member
Joined
Apr 7, 2000
Messages
10,090
DIRECTOR FILMOGRAPHY - The Films of KAZUO IKEHIRO

Rank ‘em, rate ‘em, review ‘em or whatever.

[SIZE= 12px] KAZUO IKEHIRO[/SIZE]


[SIZE= 12px]Yakuyoke shôbaihanjô satsujin jiken: Asakusa hôzuki-ichi no yoru kara hajimaru kyôfu no rensa! (1994) (TV) [/SIZE]

[SIZE= 12px]Kasha: Kâdo hasan no onna! (1994) (TV)[/SIZE]

[SIZE= 12px]Morimura Seiichi no shûchakueki sirîzu 3: Shikeidai no butô (1992) (TV) [/SIZE]

[SIZE= 12px]Jûjiro ni tastu onna (1991) (TV)[/SIZE]

[SIZE= 12px]Make-up (1984) Kazoku gêmu (1982) (TV) [/SIZE]

[SIZE= 12px]Slaughter in the Snow (1973)[/SIZE]

[SIZE= 12px]Mushukunin mikogami no jôkichi: Kawakaze ni kako wa nagareta (1972)
... aka Trail of Blood (USA)
The Fearless Avenger (1972)
Mama istumademo ikitene (1970)
... aka Live My Share, Mother (USA)
Onna gokuakucho (1970)
Kenka ichidai: Dodekai yatsu (1970)
Nemuri Kyoshiro manji giri (1969)
... aka Fylfot Swordplay (International: English title)
... aka Swastika Swordplay
Hiken yaburi (1969)
... aka Broken Swords
Nemuri Kyoshiro 12: Akujo-gari (1969)
... aka Castle Menagerie
... aka Nemuri Kyoshiro: Hunt for the Wicked Woman (informal alternative title)
... aka Sleepy Eyes of Death: Castle Menagerie
Ama-kuzure (1968)
... aka The Daring Nun (USA)
Hitori okami (1968)
Zoku yakuza bozu (1968)
Waka oyabun senryû-hada (1967)
Nemuri Kyoshiro 9: Burai-Hikae masho no hada (1967)
... aka A Trail of Traps
... aka Sleepy Eyes of Death: A Trail of Traps
Shinsho: shinobi no mono (1966)
... aka The Ninja: A New Beginning (Japan: informal literal English title)
Zatôichi umi o wataru (1966)
... aka Zatôichi 14 (Japan: informal title)
... aka Zatoichi's Pilgrimage
... aka Zatoichi: The Blind Swordsman's Pilgrimage (USA)
Gan (1966)
Dorobo banzuke (1966)
Waka oyabun shutsugoku (1965)
Waka oyabun (1965)
... aka Young Boss (literal English title)
Shinobi no mono: zoku kirigakure Saizo (1964)
... aka Ninja 5 (USA: video title)
Nemuri Kyoshiro 4: Joyoken (1964)
... aka Kyoshiro Nemuri at Bay
... aka Nemuri Kyoshiro: The Passionate Sword
... aka Sleepy Eyes of Death: Sword of Seduction
Zatôichi abare tako (1964)
... aka Blind Swordsman: Zatoichi's Flashing Sword
... aka The Blind Swordsman's Flashing Sword
... aka The Sword of Zatoichi
... aka Zatoichi's Flashing Sword (USA)
... aka Zatoichi: A Tough Kite (literal English title)
Zatôichi senryô-kubi (1964)
... aka Blind Swordsman: Zatoichi and the Chest of Gold
... aka Masseur Ichi and the Chest of Gold
... aka Zatôichi 6 (Japan: informal title)
... aka Zatoichi and the Chest of Gold
... aka Zatoichi's Thousand-Ryo Neck (informal English title)
... aka Zatoichi: A Wanted Criminal for Stealing 1,000 Ryo (literal English title)
Zahyo monogatari (1963)
Dokonjo ichidai (1963)
Nakayama shichiri (1962)
Kageo kiru (1962)
... aka Cut the Shadow (International: English title)
Hana no kyôdai (1961)
... aka Brother of Flowers (informal literal English title)
Kodachi o tsukau onna (1961)
Kutsukake Tokijiro (1961)
... aka The Gambler's Code (International: English title)
Kagero samurai (1961)
... aka The Ephemeral Samurai (Japan: English title)
... aka The Missing Leaf (Japan: English title)
Tenka ayatsuri-gumi (1961)
Bara daimyo (1960)[/SIZE]
 

Jim_K

Senior HTF Member
Joined
Apr 7, 2000
Messages
10,090
Ratings out of[SIZE= 14px]KAZUO IKEHIRO (1929 - )[/SIZE]


Yakuyoke shôbaihanjô satsujin jiken: Asakusa hôzuki-ichi no yoru kara hajimaru kyôfu no rensa! (1994)

Kasha: Kâdo hasan no onna! (1994)

Morimura Seiichi no shûchakueki sirîzu 3: Shikeidai no butô (1992)

Jûjiro ni tastu onna (1991)

Make-up (1984)

Kazoku gêmu (1982)

Slaughter in the Snow (1973)
Trail of Blood (1972)

The Fearless Avenger (1972)

Live My Share, Mother (1970)
Onna gokuakucho (1970)
Kenka ichidai: Dodekai yatsu (1970)
Fylfot Swordplay (1969)
Broken Swords (1969)
Sleepy Eyes of Death: Castle Menagerie (1969)
The Daring Nun (1968)
Hitori okami (1968)
Zoku yakuza bozu (1968)
Waka oyabun senryû-hada (1967)
Sleepy Eyes of Death: A Trail of Traps (1967)

The Ninja: A New Beginning (1966)
Zatoichi's Pilgrimage (1966)

Gan (1966)
Dorobo banzuke (1966)
Waka oyabun shutsugoku (1965)
Young Boss (1965)
Ninja 5 (1964)
Sleepy Eyes of Death: Sword of Seduction (1964)

Zatoichi's Flashing Sword (1964)

Zatoichi and the Chest of Gold (1964)

Zahyo monogatari (1963)
Dokonjo ichidai (1963)
Nakayama shichiri (1962)
Cut the Shadow (1962)
Brother of Flowers (1961)
Kodachi o tsukau onna (1961)
The Gambler's Code (1961)
The Ephemeral Samurai (1961)
Tenka ayatsuri-gumi (1961)
Bara daimyo (1960)
 

Bill McA

Senior HTF Member
Joined
Oct 18, 2000
Messages
5,969
Ratings from
toMake-up (1984)
Trail of Blood (1972)
The Fearless Avenger (1972)
Live My Share, Mother (1970)
Onna gokuakucho (1970)
Kenka ichidai: Dodekai yatsu (1970)
Fylfot Swordplay (1969)
Broken Swords (1969)
Sleepy Eyes of Death: Castle Menagerie (1969)
The Daring Nun (1968)
Hitori okami (1968)
Zoku yakuza bozu (1968)
Waka oyabun senryû-hada (1967)
Sleepy Eyes of Death: A Trail of Traps (1967)
The Ninja: A New Beginning (1966)
Zatoichi's Pilgrimage (1966)
Gan (1966)
Dorobo banzuke (1966)
Waka oyabun shutsugoku (1965)
Young Boss (1965)
Shinobi no mono: zoku kirigakure Saizo (1964)
Sleepy Eyes of Death: Sword of Seduction (1964)
Zatoichi's Flashing Sword (1964) (Own the DVD, haven't watched it yet)
Zatoichi and the Chest of Gold (1964) (Own the DVD, haven't watched it yet)
Zahyo monogatari (1963)
Dokonjo ichidai (1963)
Nakayama shichiri (1962)
Cut the Shadow (1962)
Brother of Flowers (1961)
Kodachi o tsukau onna (1961)
The Gambler's Code (1961)
The Ephemeral Samurai (1961)
Tenka ayatsuri-gumi (1961)
Bara daimyo (1960)

Seen 0
Own 2
 

Forum Sponsors

Forum statistics

Threads
344,893
Messages
4,723,834
Members
141,355
Latest member
Druiz23