-

Jump to contentPhoto
- - - - -

DIRECTOR FILMOGRAPHY - The Films of CHUNG SUN


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
1 reply to this topic

#1 of 2 Jim_K

Jim_K

    Executive Producer

  • 10,089 posts
  • Join Date: Apr 07 2000

Posted July 03 2011 - 04:25 AM

DIRECTOR FILMOGRAPHY - The Films of CHUNG SUN


CHUNG SUN


Nu xiao feng yun xie jiao ren qin (1992)

... aka "Angel Hunter" - Hong Kong (English title)

Sing si jin jang (1988)

... aka "City War" - Hong Kong (English title)

Duo ming jia ren (1987)

... aka "Lady in Black" - Hong Kong (English title)

Jiao tou fa wei (1985)

... aka "The Master Strikes Back" - Hong Kong (English title)

Hu ying (1983)

... aka "A Fistful of Talons" - Hong Kong (English title)

My Rebellious Son (1982)

... aka "Xiao zi you zhong" - Hong Kong (original title)

Old Man and the Kid (1982)

... aka "Quan ji xiao ji" - Hong Kong (original title)

... aka "Destiny's Champion" - Hong Kong (English title) (video title)

Human Lanterns (1982)

... aka "Ren pi deng long" - Hong Kong (original title)

... aka "Human Skin Lanterns" - USA (video title)

Notorious Eight (1981)

... aka "Chin mun bat jeung" - Hong Kong (original title)

Fei shi (1981)

... aka "Revenge of the Corpse" - Hong Kong (English title)

... aka "The Bloodthirsty Dead" - Europe (English title)

Tong tian xiao zi gong qiang ke (1980)

... aka "Claws of the Eagle" - USA (dubbed version)

... aka "The Kid with a Tattoo" - Hong Kong (English title)

Rendezvous with Death (1980)

... aka "Ching tieh" - Hong Kong (original title)

The Deadly Breaking Sword (1979)

... aka "Feng liu duan jian xiao xiao dao" - Hong Kong (original title)

To Kill a Mastermind (1979)

... aka "Qi sha" - Hong Kong (original title)

The Kung Fu Instructor (1979)

... aka "Jiao tou" - Hong Kong (original title)

The Avenging Eagle (1978)

... aka "Long xie shi san ying" - Hong Kong (original title)

Ha luo chuang shang ye gui ren (1978)

... aka "Hello Sexy Late Homecomers" - Hong Kong (English title)

Godfather's Fury (1978)

... aka "Lan gui yu che tou" - Hong Kong (original title)

The Proud Youth (1978)

... aka "Xiao ao jiang hu" - Hong Kong (original title)

Wan huo de ren (1977)

... aka "The Gambler" - Hong Kong (English title)

Cobra Girl (1977)

... aka "Ren she shu" - Hong Kong (original title)

... aka "Fangs of the Cobra" - Hong Kong (English title)

Assault: The Criminals, Part IV (1977)

... aka "Xiang Gang qi an zhi si Miao Jie huang hou" - Hong Kong (original title)

... aka "The Criminals 4: Assault" - Hong Kong (English title)

Lady Exterminator (1977)

... aka "A-Sir du hou lao hu qiang" - Hong Kong (original title)

Judgement of an Assassin (1977)

... aka "Jue sha ling" - Hong Kong (original title)

The Drug Connection (1976)

... aka "Du hou mi shi" - Hong Kong (original title)

... aka "The Sexy Killer" - Hong Kong (English title)

Xiang Gang qi an zhi er: Xiong sha (1976) (part 4)

... aka "Homicides: The Criminals, Part II" - Hong Kong (English title)

... aka "Mama-san" - Hong Kong (English title) (second part title)

... aka "Nude in the Box" - Hong Kong (English title) (fourth part title)

... aka "The Informer" - Hong Kong (English title) (third part title)

... aka "The Silent Killer" - Hong Kong (English title) (first part title)

Big Bad Sis (1976)

... aka "Sa dam ying" - Hong Kong (original title)

Tao wang (1975)

... aka "The Bloody Escape" - Hong Kong (English title)

Cohabitation (1975)

... aka "Tong ju" - Hong Kong (original title)

Xing mu shuang xing Xiang Gang tao jin ji (1975)

... aka "Money Is Everything" - Hong Kong (English title)

Yi jie an shen hao (1975)

... aka "Mutiny on the High Seas" - Hong Kong (English title)

Shui wei cai (1974)

... aka "The Fool and His Money" - Hong Kong (English title)

Gui ma xiao tian shi (1974)

... aka "The Cheeky Little Angels" - Hong Kong (English title)

Da zhang fu yu sao gua fu (1973)

... aka "Honor and Love" - Hong Kong (English title)

The Sugar Daddies (1973)

... aka "Tao se jing ji" - Hong Kong (original title)

The Devil's Mirror (1972)

... aka "Feng lei mo jing" - Hong Kong (original title)

Ye ya tou (1968)
Death before Streaming!


#2 of 2 Jim_K

Jim_K

    Executive Producer

  • 10,089 posts
  • Join Date: Apr 07 2000

Posted July 03 2011 - 04:31 AM

Ratings out of Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image


CHUNG SUN (1941 -     )


Angel Hunter (1992)

City War (1988) Posted Image Posted Image Posted Image

Lady in Black (1987)

The Master Strikes Back (1985)

A Fistful of Talons (1983)

My Rebellious Son (1982)

Old Man and the Kid (1982)

Human Lanterns (1982) Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image

Notorious Eight (1981)

Revenge of the Corpse (1981)

The Kid with a Tattoo (1980) Posted Image Posted Image Posted Image 

Rendezvous with Death (1980) Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image

The Deadly Breaking Sword (1979) Posted Image Posted Image Posted Image 

To Kill a Mastermind (1979) Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image

The Kung Fu Instructor (1979) Posted Image Posted Image Posted Image 

The Avenging Eagle (1978) Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image

Hello Sexy Late Homecomers (1978)

Godfather's Fury (1978)

The Proud Youth (1978)

The Gambler (1977)

Fangs of the Cobra (1977)

Assault: The Criminals, Part IV (1977)

Lady Exterminator (1977)

Judgement of an Assassin (1977) Posted Image Posted Image Posted Image 

The Sexy Killer (1976) Posted Image Posted Image Posted Image

Xiang Gang qi an zhi er: Xiong sha (1976)

Big Bad Sis (1976)

The Bloody Escape (1975)

Cohabitation (1975)

Money Is Everything (1975)

Mutiny on the High Seas (1975)

The Fool and His Money (1974)

The Cheeky Little Angels (1974)

Honor and Love (1973)

The Sugar Daddies (1973)

The Devil's Mirror (1972)

Ye ya tou (1968)
Death before Streaming!